Belső visszaélés-bejelentési rendszer

 
Tájékoztatjuk az Alto Nyomda Kft ügyfeleit, hogy a panaszokról, közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról rendelkező 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztörvény) 2023. december 17-től hatályos az Alto nyomda kft vonatkozásában.
 
A törvényi rendelkezések alapján a panaszt és közérdekű bejelentéseket szóban és írásban is elő lehet terjeszteni, valamint a panaszt és közérdekű bejelentést előterjesztők hiánypótlásra hívhatók fel. Rosszhiszemű és valótlan adat vagy információközlés esetén a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető, az intézkedés mellőzésének nem feltétele, hogy a rosszhiszeműen közölt valótlan információ döntő jelentőségű legyen.
 
Kérem panasztételi szándéka esetén figyelmesen olvassa el a tudnivalókat a „SZABÁLYZAT A BELSŐ VISSZAÉLÉS – BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ” dokumentumban, illetve használja a letölthető „BEJELENTÉSI FORMANYOMTATVÁNY”-t!
 
SZABÁLYZAT A BELSŐ VISSZAÉLÉS – BEJELENTÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉHEZ
 
BEJELENTÉSI FORMANYOMTATVÁNY